Atenció a la diversitat, clau a partir dels quatre mesos

Gràcies a l’avanç de les neurociències s’ha pogut aprofundir en l’estudi del desenvolupament infantil i actualment es considera que el que succeeix en els primers anys de la infància és determinant per al desenvolupament d’etapes posteriors. Per tant, atendre els nens i nenes d’entre 4 mesos i 5 anys suposa una gran responsabilitat i requereix d’una intervenció interdisciplinària i preventiva que permeti atendre les necessitats de tots els alumnes, no sols als que presenten alguna dificultat, per a aconseguir el desenvolupament del seu potencial i aconseguir la millor integració escolar i social.

L’atenció a la diversitat, molt especialment en edats primerenques, suposa conèixer al nen des de diferents disciplines com la biologia, neurologia, psicologia, pedagogia i l’antropologia. Estudiar els processos de desenvolupament infantil des de cadascun d’aquests àmbits permet exercir les funcions docents amb màxima eficàcia.

Ser un professional de l’educació infantil, des del punt de vista d’atenció a la diversitat, implica entre altres qüestions, saber prevenir, detectar i intervenir.

El repte està a aplicar les mesures d’intervenció adequades des de la inclusió. Tots els nens, amb les seves fortaleses i les seves febleses tenen dret a l’aprenentatge, per a aconseguir-lo és imprescindible adaptar el sistema educatiu als alumnes i no els alumnes al sistema.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil de la Institució Familiar d’Educació neix, entre altres objectius, per a donar resposta a aquest repte; per a formar i acompanyar als futurs professionals de guarderia i Infantil en l’adquisició de les competències per a cobrir les necessitats dels seus alumnes i forjar professionals compromesos amb la seva feina.

A Infantil Dual de Institució es combinaran les metodologies didàctiques més avançades amb el desenvolupament de diversos àmbits, molt propis del nostre projecte educatiu, com, per exemple: l’art i la creativitat, l’atenció a la diversitat i l’anglès. A més, els alumnes disposaran d’un programa formatiu que els ajudarà a adquirir diferents habilitats i competències personals, socials i professionals altament sol·licitades per les entitats educatives i les empreses.

Una escola inclusiva requereix del disseny i planificació d’estratègies d’instrucció individualitzades que atenguin les necessitats de cadascun dels alumnes de l’aula. Partir de les fortaleses i no de les discapacitats o dificultats, permet reduir les barreres a l’aprenentatge.

L’educació inclusiva és un procés de transformació de l’escola, especialment de l’escola infantil. Tenim el repte d’aconseguir una oferta educativa de qualitat, universal i sense exclusions des de la més primerenca edat i per a aconseguir-lo necessitem de nous professionals, de gent preparada, tècnicament capacitada i disposada a ser referent en el nou paradigma educatiu.

Més informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil de la Institució Familiar d’Educació