Estimulació sensorial: VISITA ONCE

Els infants van descobrint el món: toquen, oloren, veuen, miren, exploren, assaboreixen… i a partir d’aquestes sensacions i percepcions van adquirint nous aprenentatges. 

En el mòdul de desenvolupament cognitiu i motriu treballem els factors que intervenen en el desenvolupament sensorial, així com les disfuncions i alteracions d’aquests sentits. Per aquest motiu, hem visitat el CREDV-CRE ONCE Barcelona (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals), que és un servei educatiu específic, que en col·laboració amb l’ONCE dóna suport a la tasca dels educadors, pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals.

Com a futurs educadors, hem descobert un centre de recursos, que ens pot proporcionar no només assessorament, sinó material, estratègies i modelatge per tractar amb l’alumnat amb deficiència visual.

Per sensibilitzar-nos amb l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió, hem realitzat diferents activitats: un taller de braille, per tal d’entendre la importància d’aquest codi, com un mitjà d’accés a la informació, així com per sensibilitzar sobre la necessitat de desenvolupar activitats, per afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat visual. Moltes gràcies per la visita!