Matricula’t!

Del 19 al 24 de juliol de 2023

Últimes places!

Descarrega’t els fulls de matrícula. Llegeix-los atentament i emplena’ls. Torna’ls juntament amb la documentació escanejada a la Cap d’Estudis. Ho pots enviar per correu electrònic ([email protected]).

Quina documentació necessites?
• Original i fotocòpia del DNI o passaport del/de la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) del/de la sol·licitant.
• 2 fotos de carnet recents.
• Justificant del pagament de la matrícula (en cas d’haver-la fet per transferència bancària).
• Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de batxillerat o certificat acadèmic de les
qualificacions obtingudes al batxillerat o altres estudis que permeten l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
• Certificat de la qualificació obtinguda a la prova d’accés (només si s’ha optat per aquesta modalitat d’ingrés als Cicles Formatius de Grau Superior).
• El sol·licitant procedent d’estudis estrangers ha de presentar còpia compulsada de la credencial/resolució
d’homologació o convalidació on consti la qualificació mitjana obtinguda.

Si encara tens algún dubte, pots trucar-nos al 623·986·009 i/o visitar les nostres instal·lacions i t’atendrem personalment.

Aprofitem per compartir el vídeo dels alumnes que han cursat el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil durant el curs 2022-23 per tal que descobreixis de primera mà alguns dels avantatges de cursar aquest cicle formatiu a la Institució Dual.