Atelier, un laboratori de creativitat a La Farga

Què és el Atelier?

Concebem l’Atelier com un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica, d’acostament al món de l’art.

A l’Atelier intentem que els diferents espais ofereixin possibilitats per a treballar tots aquests aspectes: la creativitat, l’experimentació, l’expressivitat, la reflexió, el joc, els aprenentatges tècnics… però d’una manera conjunta i integrada. A vegades en un sol projecte es combinen feliçment tots aquests aspectes, encara que uns altres no siguin tan equilibrats. En uns espais potser aprenen més tècniques plàstiques que en uns altres, o es treballa el món emocional i l’expressivitat de manera especial o apareixen més o menys referents artístics que els acostin al món de l’art; però sempre intentem tenir-los tots presents igual que un menú equilibrat intenta cobrir les diferents necessitats de l’organisme i no sols la necessitat de calci, de vitamines o d’hidrats.[1]

Una bona sessió de plàstica hauria d’animar a l’observació (interior o exterior); a l’experimentació amb els materials abans de posar-se a treballar en el projecte definitiu; a la reflexió amb preguntes, comentaris…; a la materialització plàstica amb respecte per les seves idees, però oferint l’ajuda necessària; a l’autoavaluació dels propis resultats; a l’aprenentatge grupal, etc. intentant assegurar que es respectin els elements bàsics de tot procés creatiu.

No és dolent fer una manualitat, però seria perjudicial reduir la pràctica artística a fer sempre manualitats, no és dolent aprendre tècniques, però les tècniques estan al servei d’un projecte creatiu i no haurien de convertir-se en l’objectiu exclusiu de l’educació artística; no és dolent expressar-se sempre que entenguem que l’expressió no és incompatible amb la reflexió, etc.

[1] Aquesta idea de l’educació artística com a menú apareix molt ben explicada en la introducció de: Berrocal, Marta (coord.) (2005). Menús de visual i plàstica. Barcelona: Graó. encara que aquí no es faci referència als processos que Berrocal considera imprescindibles en una sessió d’art i simplement es prengui la idea general de la seva argumentació. I això és el que treballem a l’Atelier de La Farga Infantil i al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de la Institució Dual, l’educació integral de la persona a través de l’art.