Què és la FP Dual?

L’FP Dual és una variant de la formació Professional tradicional que es va posar en funcionament fa uns anys, en la qual es combina la formació en els centres educatius i en una sèrie d’empreses adherides a aquests programes.

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:

  • En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa.
  • En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

Centre i empresa designen els tutors de l’empresa que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Hi ha altres centres formadors que combinen la formació teòrica i la pràctica a les instal·lacions de la mateixa empresa. La Institució Dual és un d’aquests casos, compta amb 8 escoles arreu de Catalunya i balears amb més de 50 anys d’experiència. És per això, que ha iniciat el nou Cicle de Formació Professional de Grau Superior en Educació Infantil, que s’imparteix a l’Escola Infantil La Farga, situada a Valldoreix, Sant Cugat.

Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

Font original del text: Ensenyament.gencat.cat