Del 8 al 15 de juliol… Matricula’t!

Ara que ja tens clar el que vols estudiar, ja només et queda l’últim pas!

Què necessites per fer la matriculació?

 1. Descarrega’t els fulls de matrícula. Llegeix-los atentament i emplena’ls.
 2. Prepara la documentació. 
  • Original i fotocòpia del DNI o passaport del/de la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas
  de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) del/de la sol·licitant.
  • 2 fotos de carnet recents.
  • Justificant del pagament de la matrícula (en cas d’haver-la fet per transferència bancària).
  • Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de batxillerat o certificat acadèmic de les
  qualificacions obtingudes al batxillerat o altres estudis que permeten l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Certificat de la qualificació obtinguda a la prova d’accés (només si s’ha optat per aquesta modalitat d’ingrés als Cicles Formatius de Grau Superior).
  • El sol·licitant procedent d’estudis estrangers ha de presentar còpia compulsada de la credencial/resolució
  d’homologació o convalidació on consti la qualificació mitjana obtinguda.
 3. Presenta la documentació del 8 al 15 de juliol. Emplena els fulls i torna’ls juntament amb la documentació escanejada a la Cap d’Estudis. Ho pots enviar per correu electrònic ([email protected]) o portar-los en persona a la secretaria del Cicle Inicial de La Farga.

Si encara tens algún dubte, pots trucar-nos i/o visitar les nostres instal·lacions i t’atendrem personalment.

Aprofitem per compartir el testimoni d’alguns alumnes que han cursat el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil durant el curs 2020-21 per a que descobreixis de primera mà algunes de les avantatges de cursar aquest cicle formatiu a la Institució Dual.