Aprendre més enllà de la teoria

És l’inici d’una aventura: plena d’emoció, d’il·lusió, de noves expectatives i fins i tot d’incerteses. Començar sempre vol dir dir obrir nous camins. Avui els estudiants de primer del CFGS -TEI, han tingut una primera presa de contacte amb el món de la infància, han fet la seva primera observació a la Farga Infantil.

Dins el pla d’estudis del cicle, combinem la teoria i pràctica. Trepitjar l’aula, ens permet relacionar els conceptes dels diferents mòduls amb l’experiència real i pràctica. Primer plantegem el concepte teòric, després fem la observació a la Farga Infantil, i finalment enllacem els aprenentatges de les dues realitats, fent una reflexió compartida. És una metodologia didàctica activa, que proporciona a l’alumne un aprenentatge reflexiu i significatiu basat en competències.

Contrastar el que s’explica a les classes lectives, amb la realitat d’una aula, ens permet prendre consciència de la complexitat i riquesa de la professió i aprendre més enllà de la teoria.

Volem trencar amb la idea que la teoria s’aprèn només des de la cadira de classe davant d’una pissarra. Tanmateix, l’experiència per si sola, tampoc provoca aprenentatge. De manera que el diàleg constant entre els conceptes teòrics permet a l’alumne construir el propi coneixement.