5 secrets d’un educador

Existeix una pedagogia infal·lible? Quins són els secrets d’un bon educador?

Les habilitats d’un bon educador tenen una part innata o natural, però sempre és possible desenvolupar-les i millorar-les amb la pràctica. L’experiència alimenta a l’educador, perquè sap aprofitar els aprenentatges que es produeixen al llarg de tota la vida. Revelarem aquests secrets d’un en un!

Primer secret: L’Empatia. Es tracta de la capacitat de conèixer i interpretar el sentir dels altres. Un educador empàtic sap com personalitzar el seu missatge i arribar més lluny amb cadascun dels seus alumnes. L’empatia serveix per a adaptar-se a l’altre i treure així el millor d’ell mateix.

Segon secret: L’Alegria. L’educació és una professió molt gratificant i la relació amb els alumnes és font d’alegria. A vegades el camí pot ser més ardu, però un bon educador sap sobreposar-se i tornar a veure el costat positiu per a tirar endavant. L’alegria llavors no és un mer sentiment, sinó també una elecció. Els riures entre companys i en les classes ajuden a aprendre millor.

Tercer secret: La Paciència. Ajuda a veure amb perspectiva el progrés dels alumnes. Les presses no són mai bones conselleres: la bona educació és una tasca de foc lent, però que arriba lluny.

Quart secret: La Humilitat. María Montessori lloa aquesta virtut, oposada a la supèrbia del qual pensa que els progressos dels educands són resultat de l’acció del mestre.

Cinquè secret: El Treball en equip. Perquè mai eduquem en solitari, sempre hi ha una comunitat que educa, formada per pares, mestres, amics, etc. Si anem tots en la mateixa direcció, molt millor.

Autora: Margarita Vélez

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UCM). Màster en formació de professorat d’Educació Secundària. Directora de La Farga Infantil (2017-2020) Coordinadora d’Iniciativa Emprenedora del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de Institució Dual.