Què he de fer per a ser Tècnic Superior en Educació Infantil?

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil


A què es dedica un Tècnic Superior en Educació Infantil?
Un Tècnic Superior en Educació Infantil treballa amb un mestre en:
• La programació i avaluació dels processos educatius que proposi el docent, és a dir, en com ha d’ensenyar als seus alumnes.
• La preparació (i posterior avaluació) de totes les activitats destinades a l’aprenentatge per part dels nens d’hàbits bàsics d’autonomia.
• L’elaboració del projecte educatiu del centre.
• La comunicació amb els pares.
• La previsió de tots els recursos que precisarà per a dur a terme la seva tasca.


Per a poder formar-me com a Tècnic Superior en Educació Infantil quins requisits em demanen?

Els estudis de Tècnic Superior en Educació Infantil són un grau superior d’FP. En conseqüència, hauràs de complir amb algun dels següents requisits:
• Tenir el títol de Batxiller (o de COU).
• Haver aprovat el segon curs d’alguna modalitat del Batxillerat experimental.
• Haver-te tret un altre títol de Tècnic Superior, Especialista o equivalent.
• Ser graduat, llicenciat o diplomat en una carrera universitària.
• Si no compleixes cap d’aquests requisits i tens més de 18 anys, pots optar a presentar-te a una prova de selecció específica per a accedir a cicles formatius de grau superior.


I què estudiaré?
Consulta el nostre pla d’estudis, descarrega’t el fullet informatiu.
Entre altres, tindràs assignatures vinculades a les següents matèries:
• Didàctica de l’educació infantil.
• Metodologia del joc
• Autonomia personal i salut del nen
• Desenvolupament motor i cognitiu del nen
• Animació i dinàmica de grups
• Expressió i comunicació
• Formació d’especialistes en centres de treball.


Contacta amb Institució Dual i t’ajudarem a trobar el curs perfecte per a tu.


Font de la notícia: Emagister.