Què és l’Atelier?

L’Atelier és un gran espai, un antic magatzem que vam convertir en taller de creativitat i pensament. 

És un espai artístic on observar, experimentar, dialogar, reflexionar i crear. Un taller artístic on desenvolupar la creativitat entesa com la capacitat  d’idear projectes i de portar-los a terme, de valorar les diferents opcions i de prendre decisions no pautades des de fora… és  a dir, de creativitat en un sentit que posa en marxa moltes capacitats intel·lectuals i que no es redueix al “todo vale”.

El projecte Atelier va néixer fa uns quants anys davant de la necessitat cada cop més clara a la nostra societat d’educar d’una manera creativa. Va néixer amb la  il·lusió de proporcionar als nens i nenes un espai diferent dintre de l’escola on poder explorar, treballar i implicar-se en projectes personals a partir dels llenguatges artístics, però també s’ha convertit en un  camp de proves per a les mestres, un lloc d’experimentació on provar estratègies  pedagògiques més creatives i formes de treballar més flexibles.  L’Atelier és un espai on la incertesa és ben rebuda, on es pot valorar realment  l’equivocació i on no es busquen tant respostes exactes  com fer-nos preguntes moltes vegades incontestables. 

A l’Atelier volem moltes coses: volem fomentar un pensament crític en els nens i nenes; volem plantejar situacions on tinguin que triar què volen fer, on volen anar, amb qui volen treballar sense resoldre directament els seus dubtes o conflictes perquè aprenguin a gestionar-los autònomament; volem  provocar situacions espontànies de treball cooperatiu; volem apropar els nens i nenes al món art perquè estem convençudes que l’art i la creativitat els ajudarà en la seva vida… volem ajudar-los a ser millors persones!

 L’Atelier va començar fa uns set anys, però ha anat canviant la seva manera de funcionar adaptant-se a les  necessitats i buscant sempre noves maneres d’assolir els objectius pedagògics que tenim. Actualment està organitzat en diferents espais que aborden diversos objectius pedagògics i diferents llenguatges artístics

Entenem l’Atelier com un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica, d’apropament al món de l’art.

A l’Atelier intentem que els diferents espais ofereixin possibilitats per a treballar tots aquests aspectes: la creativitat, l’experimentació, l’expressivitat, la reflexió, el joc, els aprenentatges tècnics… però d’una manera conjunta i integrada. A vegades en un sol projecte es combinen feliçment tots aquests aspectes, encara que uns altres no siguin tan equilibrats. En uns espais potser aprenen més tècniques plàstiques que en uns altres, o es treballa el món emocional i l’expressivitat de manera especial o apareixen més o menys referents artístics que els acostin al món de l’art; però sempre intentem tenir-los tots presents igual que un menú equilibrat intenta cobrir les diferents necessitats de l’organisme i no sols la necessitat de calci, de vitamines o d’hidrats. [1]

Una bona sessió de plàstica hauria d’animar a l’observació (interior o exterior); a l’experimentació amb els materials abans de posar-se a treballar en el projecte definitiu; a la reflexió amb preguntes, comentaris…; a la materialització plàstica amb respecte per les seves idees, però oferint l’ajuda necessària; a l’autoavaluació dels propis resultats; a l’aprenentatge grupal… intentant assegurar que es respectin els elements bàsics de tot procés creatiu.


Article escrit per Carme Arrufat, Doctora en Belles Arts