Empreses, Centres Educatius i Alumnes

La Formació Professional Dual és una modalitat de Formació Professional en la qual el centre educatiu i l’empresa es corresponsabilitzen de la formació de l’alumne. Aquest alterna entre el centre educatiu i l’empresa, en la qual també practica l’après mitjançant el treball.

Aquesta modalitat representa una oportunitat única per a les empreses a l’hora de formar joves amb moltes opcions de convertir-se en professionals clau per al futur de la companyia.

Si ets una EMPRESA, has de saber que podràs:

 • Contribuir a crear una base de futurs empleats i facilitar el reemplaçament generacional de la plantilla.
 • Formar futurs empleats amb la cultura i hàbits de treball de l’empresa (identificació amb l’empresa, amb els seus valors i la seva forma de fer).
 • Incloure en la formació de l’alumne continguts d’interès per a l’activitat de l’empresa.
 • Disminuir els processos de selecció de personal externs.
 • Encertar en les decisions de contractació. Es coneix millor a un alumne que a un candidat extern.
 • Recuperar la inversió en formació a mig termini.
 • Aconseguir més motivació de l’alumne cap a la seva formació durant la seva estada a l’empresa.
 • Aconseguir una bonificació en les quotes de la seguretat social dels alumnes.
 • Decidir sobre la contractació de l’alumne un cop finalitza l’estada formativa.
 • Promoure la responsabilitat social al convertir-se en empresa formadora, ja que transmet una imatge de dinamisme, modernitat, i pot guanyar presència en els mitjans de comunicació, augmentant així la seva visibilitat.

Si ets un CENTRE EDUCATIU, has de saber que podràs:

 • Conèixer les novetats i tendències de les empreses, per transmetre a l’aula i aconseguir major interrelació amb el teixit productiu del territori de referència.
 • Proporcionar als estudiants majors possibilitats d’inserció laboral.
 • Ampliar la oferta educativa, el teu prestigi i innovació a l’iniciar programes de Formació Professional Dual.
 • Actualització del professorat en les empreses: Mitjançant la FP Dual els professors del centre poden accedir a instal·lacions, maquinària i noves tecnologies amb què compten les empreses, i a les quals el centre difícilment pot tenir accés normalment.
 • Augmentar la demanda per part dels estudiants dels cicles que s’ofereixen en modalitat dual.

Si ets un ALUMNE, has de saber que podràs:

 • Entrar en contacte amb el món real de l’empresa i adquirir més hàbits de treball i experiència professional en relació a la modalitat tradicional deFP.
 • Aprendre treballant i augmentar la motivació per la formació.
 • Disposar de moltes opcions per aconseguir una feina.
 • Desenvolupar l’estada en l’empresa amb alta a la Seguretat Social i retribució econòmica.
 • Comprovar de forma pràctica si allò per al que t’ha format al centre educatiu s’ajusta al teu perfil, interessos i competències.
 • Disposar d’un tutor d’empresa i un tutor de centre durant tot el període de formació.
 • Estudiar una modalitat formativa cada vegada més valorada per les empreses.

En definitiva, la Formació Professional Dual, és un model d’aprenentatge basat en «aprendre fent» en què els estudiants passen a formar part indivisible del teixit emprearial; i les empreses i centres educatius es converteixen en grans aliats per oferir una formació de qualitat molt pràctica, amb accés als últims avenços tecnològics i adaptada a les necessitats reals del mercat laboral.