ELS ESPAIS: LA NOSTRA MANERA D’APRENDRE

“Si l’espai és un lloc amable, serè i habitable, es converteix en
un ambient que parla al nen i aquest espai es transforma en
agent educador”

L’objectiu és oferir als nens i nenes oportunitats d’aprenentatge a través del
joc i la manipulació, afavorint el desenvolupament de tot el seu potencial
sensorial, imaginatiu, simbòlic, relacional, creatiu, lingüístic i cognitiu.

Gràcies als materials organitzats a dins de les aules de referència, serà possible per ells poder expressar-se a través dels seus múltiples llenguatges, amb l’ajuda i la guia de les mestres, que acompanyaran el seu dia a dia al llarg de tot el curs, donant-los model, oferint oportunitats i reforçant positivament l’aprenentatge.
Això s’aconsegueix fent un seguiment i observació de cadascun d’ells.

En l’organització de l’espai és necessari trobar un equilibri entre l’estabilitat i la flexibilitat, per afavorir la seguretat i l’autonomia dels nens i poder assegurar, a la vegada, les seves necessitats de curiositat, joc i exploració.

El joc de què gaudeixen en aquests espais els permet ser, actuar, pensar i comunicar des d’un context que els interessa, que els motiva i, que els fa sorprendre d’ells mateixos i dels altres.
És important distingir entre espai que seria tot allò que envolta al nen, l’aula , el mobiliari, materials didàctics i decoració. I ambient que es refereix a la relació entre l’espai físic i les relacions què s’estableixen (els afectes, les relacions entre els nens, les nenes i totes les persones que comparteixen l’espai).

A les aules podem trobar els següents espais:

Mini -atelier
Joc simbòlic
Lectura i zona d’assemblea
Construccions/tren i cotxes/racó natural.

Alguns punts a tenir en compte d’aquesta metodologia són:

  • La importància de mantenir un ambient segur, amb una bellesa estètica, que sigui flexible, confortable i atractiu, que afavoreixi l’autonomia, la relació i la comunicació dels que hi interactuen.
  • Propiciar situacions en les quals l’infant pugui experimentar i
    expressar.
  • Donar als nens i nenes la possibilitat d’escollir i prendre
    decisions.
  • Ajudar als alumnes a que puguin trobar ells mateixos la
    solució dels problemes.

L’aula es converteix en una aula laboratori, l’espai i l’ambient es transformen per donar pas al nen com a protagonista del seu propi aprenentatge.